Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Polska |  
      Wyszukiwanie zaawansowane
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Bramka z rejestratorem danych


ArchiwumArchiwum
Strona 14 z 124     

Bramka z rejestratorem danychLOVATO Electric wprowadza swoje własne rozwiązanie dostępu do danych zawartych w oprogramowaniu do zarządzania energią Synergy Cloud.

Ten nowy produkt to bramka z rejestratorem danych o kodzie EXC GL A01, opracowana i zaprojektowana całkowicie przez LOVATO Electric.

EXC GL A01 to rozwiązanie typu plug and play, które rozpoznaje urządzenia LOVATO Electric zainstalowane w terenie, gromadzi i zapisuje z nich dane oraz koduje i przesyła te dane do systemu kontroli i zarządzania energią w regularnych odstępach czasu.
Umożliwia to analizę wydajności systemu w sposób jasny, ciągły, ułatwiając w ten sposób modernizację w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji wykorzystania energii, a także dostarczając informacje niezbędne do konserwacji prewencyjnej.

Monitorowane parametry elektryczne są mierzone przez urządzenia zainstalowane na obiektach, na przykład liczniki energii DME czy mierniki DMG.

Uzyskane wartości są przesyłane przez port szeregowy RS485 lub port Ethernet 10/100Mbps z użyciem protokołów Modbus do rejestratora danych bramki EXC GL A01.

Nowa bramka jest niezwykle łatwa w użyciu, ponieważ jest dostarczana ze wstępną konfiguracją; natychmiast po zainstalowaniu i włączeniu automatycznie wykrywa wszystkie podłączone urządzenia LOVATO Electric i czujniki oraz rozpoczyna rejestrowanie danych energii, jak i innych parametrów np. ciśnienia wody, powietrza, gazu lub pary.

Dane odczytów rejestrowane są w pamięci bramki, po czym przesyłane są do systemu monitorowania przez port Ethernet lub modem 3G (kod EXC GL AX1), który instaluje się bezpośrednio w bramce EXC GL A01.

Nowa bramka EXC GL A01 rozwiązuje w ten sposób ryzyko utraty danych podczas problemów z połączeniem między obiektem a systemem monitoringu.
Bezpieczeństwo przesyłanych danych gwarantowane jest przez protokoły https. Ponadto dane są dostępne natychmiast i mogą być wyświetlane oraz eksportowane w formacie pliku CSV, dzięki temu, iż rejestrator danych bramki posiada wbudowany web serwer.

Użytkownik może w ten sposób uzyskać dostęp do stron raportowania graficznego (histogram lub wykresy liniowe) za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania.

Bramka automatycznie eksportuje i archiwizuje dane na serwerze FTP lub w programie Synergy Cloud. Oprogramowanie SYNERGY do zarządzania energią zostało stworzone przez LOVATO Electric w oparciu o doświadczenia w czterech obszarach: urządzenia, oprogramowanie do monitoringu, serwis techniczny i szkolenia.

Serwis LOVATO Electric SYNERGY Cloud umożliwia przetwarzanie danych zebranych i zapisanych przez rejestrator bramki EXC GL A01. W oprogramowaniu można dostosować strony, rejestry, raporty i alarmy do potrzeb użytkownika i przeglądać to wszystko przy użyciu normalnej przeglądarki internetowej.

Zapewnia to użytkownikowi kluczowe wskaźniki odnoszące się do jego systemu wraz z anomaliami i alarmami oraz zużycia i pełnym zakresem informacji o wydajności energetycznej systemu.

Nowa bramka z rejestratorem danych EXC GL A01 jest kompaktowa i dedykowana do montażu na szynie DIN. Przeznaczona jest do stosowania w środowisku przemysłowym w zakresie temperatur od -20 do +60°C oraz jest zgodna z normami IEC61000-2 i IEC61000-4.

Zobacz więcej

Strona 14 z 124     
ArchiwumArchiwum

Nowe produkty